Välkommen

Välkommen till Skrädderiförbundets hemsida

Vi är ett yrkesförbund för företag och enskilda personer med verksamhet   inom dam- herr- och klännings- skräddaryrkena som bildades redan 1893.

Även aktiva yrkeslärare inom skrädderi och nyblivna gesäller kan bli medlem.