Bli medlem

Ansök och bli medlem i vårt förbund

Ansök down-arrow

Vad gör vi?

Att vara medlem i vårt förbund stärker din samhörighetskänsla med kollegor.
Vi verkar för att vårt yrke får sin berättigade plats i utbildningsväsendet och att genom kurser och möten stärka fortbildningen. Att delta i våra kurser ger dig trevliga och givande kontakter med kollegor och annat branschfolk.

På kurser ges information om modet, material och yrkestekniska framsteg.

 

Vem kan bli medlem?

A. Företag, juridiska personer som är verksamma inom skräddaryrket såsom skrädderi, syateljé, kostymateljé vid teater och film, herr- och/eller damkonfektion eller liknande. Företag ska representeras av en namngiven person.

B. Enskild person med kompetens inom skräddaryrkena och med huvudsaklig sysselsättning i yrket.

C. Aktiv yrkeslärare med undervisningskompetens i skräddaryrke.

D. Gesäll med av förbundet godkänt gesällbrev, ej äldre än ett år, för en tid av 3 år. Därefter en ny prövning enligt punkterna A-C ovan.

E. Den medlem som går i pension kan kvarstå som medlem på egen begäran.

F. Enskild person som gör eller gjort särskilda insatser för yrket.

 

I första hand fyll i formuläret nedan, vid problem kan du använda denna blankett.

Medlemsansokan

 

Personuppgifter

Gesällbrev

Mästarbrev

Eget företag

Anställd på företag

Aktiv lärare

Studerande

Stödmedlem

Ifylles av samtliga:*

Jag samtycker till att förbundet får lämna ut mina personuppgifter till de företag som förbundet tecknat avtal med, för att styrka rätta till förbundets medlemsförmåner

Jag förbinder mig härmed att följa förbundets stadgar och föreskrifter samt att inte bryta mot av förbundet eller lokalföreningarnas tagna beslutr

Jag samtycker till att förbundet får lagra mina personuppgifter enligt gällande GDPR lagstiftning (för fullständiga villkor kontakta oss på info@skradderiforbundet.se )